Uwaga ceny egzaminów na świadectwa kwalifikacyjne

Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2014 będzie wynosić 1680 zł (Dziennik Ustaw z 2013r. poz. 1074), cena 1 egzaminu na świadectwo kwalifikacyjne (eksploatacja lub dozór) wyniesie 168 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatację urządzeń, instalacji i sieci opłata egzaminacyjna wynosi 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.