Kurs energetyczny (ELG) Kurs elektroenergetyczny (ELE)


Zapraszamy na jednodniowy

KURS  ELEKTROENERGETYCZNY
dla:

INSTALATORÓW, SERWISANTÓW KOTŁÓW, ELEKTRYKÓW W ZAKRESIE:
EKSPLOATACJI - "E" i DOZORU - "D".


GRUPA I - urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną

-  urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV (Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu uprawnień) .

-aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń
i instalacji.

 


Wykłady na kursie dla grupy I prowadzone są w godzinach:
830 - 1200
. (5 godzin lekcyjnych)

W godzinach: 1205 - 1330 odbywają się egzaminy przed uprawnioną
Komisją Egzaminacyjną.

  • Cena kursu dla grupy I wynosi: 300,00 zł.
  • Opłata za jeden egzamin wynosi: 225,00 zł.

Istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia eksploatacyjne "E" i dozorowe "D" jednocześnie. 

Na egzaminie wymagany jest Dowód Osobisty i numer PESEL.

Kursy i egzaminy prowadzone są w Centrum Szkolenia Zawodowego Spółka z o.o. w Wieliczce lub na terenie całego kraju.Zapraszamy na jednodniowy

KURS ENERGETYCZNY
dla:

INSTALATORÓW, SERWISANTÓW KOTŁÓW, WYKONAWCÓW SIECI

I INSTALACJI GAZOWYCH, CIEPLNYCH, KONSERWATORÓW,
W ZAKRESIE:
EKSPLOATACJI "E" i DOZORU "D".


 • GRUPA II - urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające
  i zużywające ciepło.
  • poz. 1 - kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe,
   o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  • poz. 2 - sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW.
  • poz. 5 - urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze,
   o mocy powyżej 50 kW.
  • poz. 6 - pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW.
  • poz. 7 - sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych.
 • GRUPA III - urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:
  • poz. 3 - urządzenia do magazynowania paliw gazowych,
  • poz. 4 - sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 Mpa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe),
  • poz. 6 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa,
  • poz. 7 - urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa.


Wykłady na kursie dla grupy II i III prowadzone są w godzinach: 1400 - 1800.

W godzinach: 1805 - 1930 odbędą się egzaminy przed uprawnioną Komisją Egzaminacyjną.

  • Cena kursu dla grupy II i III wynosi: 300,00 zł.
  • Opłata za jeden egzamin wynosi: 225,00 zł
  • Cena kursu dla wszystkich trzech grup wynosi: 500,00 zł.

 

Na egzaminie wymagany jest Dowód Osobisty i numer PESEL.

Istnieje możliwość ubiegania się o uprawnienia eksploatacyjne "E" i dozorowe "D" jednocześnie.

Kursy i egzaminy odbywają się cyklicznie w Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o.o. w Wieliczce.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursów i egzaminów na terenie całego kraju.