Oferta

Kurs obsługi wózków unoszących

Czas trwania: 9 godz.

Najbliższe szkolenia:

wiosna 2023

Zgłoszenie na kurs
 • Cel szkolenia: Uzyskanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych unoszących
 • Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat. Dobry stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeiem lekarskim.

Opis szkolenia

Nr programu w rejestrze Akademii UDT: 42/03/2019/W-U

Część teoretyczna szkolenia – 7 godz.

 1. Podstawowe definicje
 2. Podział, typy, rodzaje i odmiany wózków
 3. Zespoły mechaniczne oraz elektryczne
 4. Podstawowe zabezpieczenia, blokady oraz wskaźniki
 5. Parametry oraz oznakowanie wózków
 6. Czynności operatora przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 7. Prawidłowe obciążenie, rozłożenie ładunku, transport oraz manewrowanie
 8. Wpływ otoczenia na bezpieczną obsługę wózka
 9. Instrukcja eksploatacji wózka
 10. Pisemne polecenie wykonania pracy
 11. Instrukcja bezpieczeństwa prac zawodowych
 12. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 13. Zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych
 14. BHP

Część praktyczna szkolenia – 2 godz.

 1. Czynności operatora przed, w trakcie oraz po zakończeniu pracy
 2. Instrukcja stanowiskowa
 3. Obsługa codzienna
 4. Elementy sterowania i kierowania
 5. Przejazd bez obciążenia
 6. Przejazd z ładunkiem
 7. Manewrowanie wózkiem
 8. Omijanie przeszkód
 9. Ocena czynności wykonanych przez uczestnika szkolenia
 10. Egzamin końcowy

Egzaminy

Egzamin końcowy (wewnętrzny):

Teoretyczny – test jednokrotnego wyboru

Praktyczny – jazda wózkiem jezdniowym

Koszt szkolenia

300,00 zł

Dodatkowe informacje

 • Kursy w siedzibie Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o. o. w Wieliczce koło Krakowa
 • Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursów u zleceniodawcy – konieczne udostępnienie wózka do części praktycznej i egzamin UDT