Centrum Szkolenia Zawodowego

KURSY I EGZAMINY:
- uprawnienia energetyczne SEP
- egzamin czeladniczy lub mistrzowski w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
- przygotowanie się do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w innych zawodach
- uprawnienia do lutowania miedzi i aluminium
- uprawnienia do obsługi wózków widłowych
- uprawnienia do obsługi wózków specjalizowanych
- uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
- uprawnienia pedagogiczne dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- kursy zakresu BHP i I pomocy

Co nas wyróżnia?

Sprzedajemy wiedzę. Uzyskane uprawnienia są „efektem ubocznym”.

Specjalizujemy się w szkoleniach twardych, czyli dających konkretne uprawnienia.

Nasi wykładowcy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem, a nie teoretycy.

Jesteśmy prawdopodobnie jedynym ośrodkiem szkoleniowym w Polsce, który nieprzerwanie od 2001 roku organizuje kursy zakończone egzaminami zawodowymi dla monterów sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych.

Dogodna lokalizacja: Wieliczka koło Krakowa.

Zobacz więcej

Dlaczego Centrum Szkolenia Zawodowego?

Państwowe uprawnienia
Kursy "szyte na miarę"
Gwarancja jakości
Nowoczesna baza dydaktyczna

Kursy zawodowe Kraków
Wykwalifikowana kadra trenerów i wykładowców w CSZZ

W 2001 roku w Wieliczce powstało nowoczesne centrum edukacyjne (należące do grupy kapitałowej HERZ), które w pełni zabezpiecza potrzeby szkoleniowe osób zajmujących się wykonawstwem i usługami w budownictwie, handlu oraz marketingu. Wysoki poziom merytoryczny programów szkoleniowych prowadzonych w CSZ, wykwalifikowana kadra wykładowców i trenerów oraz niezbędne doświadczenie organizacyjne – to wszystko umożliwia systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w kursach i szkoleniach, a tym samym zdecydowanie wzmacnia ich pozycję na rynku pracy.

CSZ współpracuje z Komisjami Egzaminacyjnymi uprawnionymi do przeprowadzania egzaminów oraz nadawania tytułów czeladniczych i mistrzowskich w wielu zawodach.

Centrum posiada również akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i nadawania uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Stosowne referencje techniczne CSZ otrzymało od Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

W ramach CSZ prowadzone są na bieżąco badania poziomu satysfakcji uczestników zajęć. Oceniane są: poziom merytoryczny wykładów i wykładowców, warunki szkoleniowe, organizacja, i efektywność szkoleń, zakres i komplementarność
przekazywanej wiedzy. W oparciu o informacje pozyskiwane z badań, zespół CSZ na bieżąco koryguje i podnosi jakość
oferowanych kursów i szkoleń.

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.