Oferta

Kurs obsługi podestów ruchomych przejezdnych

Czas trwania: 35 godzin lekcyjnych

Najbliższe szkolenia:

Po 6 stycznia 2021

Zgłoszenie na kurs
 • Cel szkolenia: Uzyskanie uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych
 • Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat. Dobry stan zdrowia. W przypadku podestów ruchomych zabudowanych na samochodach konieczne prawo jazdy kat. B (samochody do 3,5t) lub kat. C (samochody pow. 3,5t)

Opis szkolenia

Program uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących podesty ruchome przejezdne.
 2. Dozór techniczny, rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu oraz związane z nimi dokumenty.
 3. Budowa i podział podestów ruchomych.
 4. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 5. Urządzenia zabezpieczające stosowane w podestach ruchomych przejezdnych.
 6. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne podestów ruchomych przejezdnych.
 7. Stateczność podestów ruchomych przejezdnych.
 8. Udźwig podestów ruchomych przejezdnych.
 9. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
 10. Obsługa podestów ruchomych przejezdnych: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 11. Bezpieczeństwo i higiena pacy przy obsłudze urządzeń. Warunki bezpiecznej pracy.
 12. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.
 13. Niebezpieczne uszkodzenie, awaria, nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.

Egzaminy

Egzamin UDT:

Teoretyczny – test jednokrotnego wyboru

Praktyczny – obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Koszt szkolenia

kurs 715,57 zł
egzamin UDT 184,43 zł
RAZEM 900,00 zł

 

Dodatkowe informacje

 • Kursy w siedzibie Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o. o. w Wieliczce koło Krakowa
 • Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursów u zleceniodawcy – konieczne udostępnienie podestu do części praktycznej i egzamin UDT
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.