O nas

Centrum Szkolenia Zawodowego zostało powołane 10 kwietnia 2001 r.

Centrum Szkolenia Zawodowego powstało z inicjatywy Pana Józefa Wszołka, który przez 16 lat pełnił w spółce funkcję Prezesa Zarządu.

Wysoki poziom merytoryczny programów szkoleniowych prowadzonych w CSZ, wykwalifikowana kadra wykładowców i trenerów oraz niezbędne doświadczenie organizacyjne – to wszystko umożliwia systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób uczestniczących w kursach i szkoleniach, a tym samym zdecydowanie wzmacnia ich pozycję na rynku pracy.

CSZ współpracuje z Komisjami Egzaminacyjnymi uprawnionymi do przeprowadzania egzaminów oraz nadawania tytułów czeladniczych i mistrzowskich w wielu zawodach.

Centrum posiada również akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty do prowadzenia szkoleń i nadawania uprawnień pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Stosowne referencje techniczne CSZ otrzymało od Zarządu Głównego Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
W ramach CSZ prowadzone są na bieżąco badania poziomu satysfakcji uczestników zajęć. Oceniane są: poziom merytoryczny wykładów i wykładowców, warunki szkoleniowe, organizacja, i efektywność szkoleń, zakres i komplementarność przekazywanej wiedzy. W oparciu o informacje pozyskiwane z badań, zespół CSZ na bieżąco koryguje i podnosi jakość
oferowanych kursów i szkoleń.