Oferta

Kurs energetyczny G1, G2 i G3 (E i D)

Czas trwania: 1 dzień

Najbliższe szkolenia:

Ze względu na bieżącą sytuację jesteśmy zmuszeni przenieś szkolenia do Internetu.
Szkolenia realizujemy za pośrednictwem platformy ZOOM.
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w szkoleniu jest wcześniejsze wypełnienie i dostarczenie do nas oryginałów wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz wniesienie opłaty za szkolenie.

Najbliższe szkolenia odbędą się:
- 4 maja 2021
- 24 maja 2021
- 14 czerwca 2021

Zgłoszenie na kurs
 • Cel szkolenia: Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych do pracy na stanowiskach Eksplotacji i Dozoru w zakresie grupy G1 - elektrcznej, grupy G2 - cieplnej i grupy G3 - gazowej
 • Grupa docelowa: Osoby pracujące przy urządzeniach elektrycznych, cieplnych i gazowych
 • Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat. Na szkolenie należy zgłosić się z ważnym dowodem tożsamości.

Opis szkolenia

Część 1 – kurs elektroenergetyczny G1 (tzw. uprawnienia SEP) – 5 godzin lekcyjnych

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Część 2 – kurs energetyczny G2 i G3 – 5 godzin lekcyjnych

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 5. sieci gazowe przemysłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 6. urządzenia i instalacje rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

We współpracy z Komisjami Kwalifikacyjnymi opracowaliśmy standardowy zakres uprawnień w poszczególnych grupach zawierający część z w/w punktów niezbędną większości instalatorów. Naszym celem jest wyposażenie uczestników szkolenia w kwalifikacje niezbędne na zajmowanym stanowisku pracy, dlatego przyjęty standardowy zakres uprawnień należy traktować jako plan minimum.

Egzaminy

Teoretyczny:

Egzaminy ustne przed powołanymi przez URE Komisjami Kwalifikacyjnymi – bezpośrednio po zakończeniu każdej z części szkolenia.

Koszt szkolenia

Cena kursu:

grupa G1 300 
grupy G2 + G3 300 zł
grupy G1 + G2 + G3 500 zł

 

Cena egzaminów*:

eksploatacja E** 280
dozór D** 280

 

* 10% płacy minimalnej w danym roku

** koszt pojedynczego egzaminu (tylko w jednej z w/w grup); obowiązuje w okresie 1.01.2021 – 31.12.2021

Dodatkowe informacje

Wnioski do pobrania:

 

Wzór wypełnienia wniosku:

 

Ankieta uczestnika szkolenia:

 

Ponadto:

 • Uprawnienia w jeden dzień
 • Zakres uprawnień dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia
 • Pomiary w cenie kursu
 • Pkt 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa bez dodatkowych opłat
 • Zniżki dla osób odnawiających uprawnienia
 • Można wziąć udział w całości lub w wybranej części kursu
 • Organizacja kursów w siedzibie centrum w Wieliczce koło Krakowa oraz na terenie całego kraju
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.