Oferta

instalacja elektryczna

Kurs energetyczny G1, G2 i G3 (E i D), Kurs SEP Kraków

Czas trwania: 1 dzień

Najbliższe szkolenia:

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu na żywo lub on-line.
Szkolenia on-line realizujemy w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy ZOOM.
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w szkoleniu jest wcześniejsze wypełnienie i dostarczenie do nas oryginałów wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz wniesienie opłaty za szkolenie.

Najbliższe szkolenia:
- poniedziałek, 1 lipca 2024
- poniedziałek, 22 lipca 2024

Zgłoszenie na kurs
 • Cel szkolenia: Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych do pracy na stanowiskach Eksplotacji i Dozoru w zakresie grupy G1 - elektrcznej, grupy G2 - cieplnej i grupy G3 - gazowej
 • Grupa docelowa: Osoby pracujące przy urządzeniach elektrycznych, cieplnych i gazowych
 • Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat, Wykształcenie w kierunku lub doświadczenie zawodowe. Na szkolenie należy zgłosić się z ważnym dowodem tożsamości.

Opis szkolenia

Część 1 – kurs elektroenergetyczny G1 (tzw. uprawnienia SEP) – 5 godzin lekcyjnych

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV
 5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV;
 6. zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW;
 7. urządzenia elektrotermiczne;
 8. urządzenia do elektrolizy;
 9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 10. elektryczna sieć trakcyjna;
 11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i jej wprowadzanie do sieci elektroenergetycznej o mocy wyższej niż 10 kW;
 13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1–12

Część 2 – kurs energetyczny G2 i G3 – 5 godzin lekcyjnych

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 50 kW  i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 500 kW  i o mocy nie wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy wyższej niż 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
 5. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 500 kW;
 6. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 7. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 8. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 9. turbiny parowe oraz wodne o mocy wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 10. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW  i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 11. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 500 kW;
 12. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 13. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy wyższej niż 500 kW;
 14. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 15. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 500 kW;
 16. sprężarki o mocy wyższej niż 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 17. sprężarki o mocy wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 18. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 19. piece przemysłowe o mocy wyższej niż 50 kW;
 20. urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy wyższej niż 10 kW;
 21. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–20

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;
 11. urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;
 12. urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
 13. instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;
 14. instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;

We współpracy z Komisjami Kwalifikacyjnymi opracowaliśmy standardowy zakres uprawnień w poszczególnych grupach zawierający część z w/w punktów niezbędną większości instalatorów. Naszym celem jest wyposażenie uczestników szkolenia w kwalifikacje niezbędne na zajmowanym stanowisku pracy, dlatego przyjęty standardowy zakres uprawnień należy traktować jako plan minimum.

Egzaminy

Teoretyczny:

Egzaminy ustne przed powołanymi przez URE Komisjami Kwalifikacyjnymi – bezpośrednio po zakończeniu każdej z części szkolenia.

 

KURS SEP 1kv KRAKÓW | UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3

Uprawnienia energetyczne dotyczące urządzeń, instalacji i sieci to kompetencje, które są bardzo dobrze rozpatrywane przez wszelkich pracodawców związanych z tą branżą. Uprawnienia dotyczące krajowej sieci elektroenergetycznej możesz zdobyć, wybierając się na kurs dotyczący zabezpieczeń urządzeń o mocy powyżej 50 kw i innych. G1, G2 i G3 – te uprawnienia możesz u nas zdobyć. Dowiesz się wszystkiego na temat pojemności składowania odpowiadającej masie, magazynowania paliw gazowych oraz wszelkich informacji w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej. Przekażemy również wiedzę na temat warunków technicznych obsługi urządzeń, obsługi konserwacji, remontów i montażu, jakimi powinny być poddawane instalacje sprężonego powietrza oraz innego rodzaju uprawnienia energetyczne dotyczące urządzeń, instalacji i sieci.

Instalacje automatycznej regulacji oraz innych urządzeń instalacji i sieci -Uprawnienia energetyczne i sieci elektroenergetyczne

Naszym kursantom nie są straszne jakiekolwiek sieci elektroenergetyczne. Otrzymają należyte uprawnienia elektryczne, dzięki czemu będą mogli obsługiwać urządzenia prądotwórcze przyłączone oraz urządzenia automatycznej regulacji. Uprawnienia elektryczne pozwolą na pracę w różnych zawodach w tej branży. Urządzenia, instalacje i sieci to wiedza ze wszech miar przydatna. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, nauka obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu wszelkich sieci energetycznych wytwarzających wysokość napięcia znamionowego urządzenia, umiejętności udzielenia pierwszej pomocy oraz produkcji paliw gazowych, instalacje gazowe zużywające energię elektryczną, zespoły prądotwórcze, paliwa stałe, wiedza w zakresie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji, programowaniu pracy urządzeń, uprawnienia gazowe z uwzględnieniem udzielenia pierwszej pomocy… wszystko to jest na wyciągnięcie ręki. Uprawnienia gazowe G1, G2 i G3 – tylko u nas!

Uprawnienia SEP do 1kv – Poznasz urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej

Uprawnienia SEP 1kV to jedne z wymagań bezpieczeństwa pracy, które zezwalają na pracę w zakresie eksploatacji urządzeń i ich dozoru. Każda osoba, która posiada tego rodzaju kwalifikacje z powodzeniem może wykonywać wszelkie prace elektryczne pod napięciem do 1kV bez konieczności ryzykowania własnym zdrowie lub życiem. W obecnym reżimie przepisów dotyczących przyłączania urządzeń elektrycznych do instalacji, uprawnienia SEP 1kV są niezbędne do wykonywania codziennych prac. Jako doświadczona firma jesteśmy jednym z liderów w zakresie prowadzenia kursów i szkoleń. Niezbędne doświadczenie, które podparte jest tysiącami przeszkolonych specjalistów, pozwala nam na szybkie i skuteczne przekazywanie wiedzy i umiejętności. Ponadto dysponujemy najwyższej jakości środkami technicznymi oraz świetnie wykwalifikowaną kadrą wykładowców, co pozwala, na wydajne i efektywne przekazywanie wiedzy. Poznaj z nami urządzenia prądotwórcze, a także sposoby ich instalacji oraz codziennej eksploatacji. Zapisz się na szkolenie sieci elektroenergetycznych wytwarzających prąd, przepisów dotyczących budowy urządzeń oraz poznaj niezbędne umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Koszt szkolenia

Cena kursu:

grupa G1 300 
grupy G2 + G3 300 zł
grupy G1 + G2 + G3 600 zł

 

Cena egzaminów*:

eksploatacja E** 430,00
dozór D** 430,00

 

* 10% płacy minimalnej w danym roku

** koszt pojedynczego egzaminu (tylko w jednej z w/w grup); obowiązuje w okresie 1.07.2024 – 31.12.2024

Dodatkowe informacje

Wnioski do pobrania:

 

Wzór wypełnienia wniosku:

 

Ankieta uczestnika szkolenia:

 

W związku z rozporządzeniem z dnia 1 lipca 2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci konieczne jest udokumentowanie przez osoby przystępujące do egzaminu posiadania wiedzy w zakresie objętym egzaminem.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie wiedzy są:

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją
  urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Wzór zaświadczenia potwierdzającego doświadczenie zawodowe (dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą):

Zaświadczenie o zatrudnieniu

 

Ponadto:

 • Uprawnienia w jeden dzień
 • Zakres uprawnień dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia
 • Pomiary w cenie kursu
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa bez dodatkowych opłat
 • Można wziąć udział w całości lub w wybranej części kursu
 • Organizacja kursów w siedzibie centrum w Wieliczce koło Krakowa oraz na terenie całego kraju