Oferta

Kurs energetyczny G1, G2 i G3 (E i D)

Czas trwania: 1 dzień

Najbliższe szkolenia:

Istnieje możliwość uczestnictwa w szkoleniu na żywo lub on-line.
Szkolenia on-line realizujemy w formie wideokonferencji za pośrednictwem platformy ZOOM.
Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w szkoleniu jest wcześniejsze wypełnienie i dostarczenie do nas oryginałów wniosków o sprawdzenie kwalifikacji oraz wniesienie opłaty za szkolenie.

Najbliższe szkolenia odbędą się:
- 8 listopada 2021
- 29 listopada 2021
- 20 grudnia 2021

Zgłoszenie na kurs
 • Cel szkolenia: Uzyskanie świadectw kwalifikacyjnych do pracy na stanowiskach Eksplotacji i Dozoru w zakresie grupy G1 - elektrcznej, grupy G2 - cieplnej i grupy G3 - gazowej
 • Grupa docelowa: Osoby pracujące przy urządzeniach elektrycznych, cieplnych i gazowych
 • Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat. Na szkolenie należy zgłosić się z ważnym dowodem tożsamości.

Opis szkolenia

Część 1 – kurs elektroenergetyczny G1 (tzw. uprawnienia SEP) – 5 godzin lekcyjnych

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

Część 2 – kurs energetyczny G2 i G3 – 5 godzin lekcyjnych

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;.

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 5. sieci gazowe przemysłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 6. urządzenia i instalacje rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

We współpracy z Komisjami Kwalifikacyjnymi opracowaliśmy standardowy zakres uprawnień w poszczególnych grupach zawierający część z w/w punktów niezbędną większości instalatorów. Naszym celem jest wyposażenie uczestników szkolenia w kwalifikacje niezbędne na zajmowanym stanowisku pracy, dlatego przyjęty standardowy zakres uprawnień należy traktować jako plan minimum.

Egzaminy

Teoretyczny:

Egzaminy ustne przed powołanymi przez URE Komisjami Kwalifikacyjnymi – bezpośrednio po zakończeniu każdej z części szkolenia.

 

KURS SEP 1kv KRAKÓW | UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G1, G2, G3

Uprawnienia energetyczne dotyczące urządzeń, instalacji i sieci to kompetencje, które są bardzo dobrze rozpatrywane przez wszelkich pracodawców związanych z tą branżą. Uprawnienia dotyczące krajowej sieci elektroenergetycznej możesz zdobyć, wybierając się na kurs dotyczący zabezpieczeń urządzeń o mocy powyżej 50 kw i innych. G1, G2 i G3 – te uprawnienia możesz u nas zdobyć. Dowiesz się wszystkiego na temat pojemności składowania odpowiadającej masie, magazynowania paliw gazowych oraz wszelkich informacji w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej. Przekażemy również wiedzę na temat warunków technicznych obsługi urządzeń, obsługi konserwacji, remontów i montażu, jakimi powinny być poddawane instalacje sprężonego powietrza oraz innego rodzaju uprawnienia energetyczne dotyczące urządzeń, instalacji i sieci.

Instalacje automatycznej regulacji oraz innych urządzeń instalacji i sieci -Uprawnienia energetyczne i sieci elektroenergetyczne

Naszym kursantom nie są straszne jakiekolwiek sieci elektroenergetyczne. Otrzymają należyte uprawnienia elektryczne, dzięki czemu będą mogli obsługiwać urządzenia prądotwórcze przyłączone oraz urządzenia automatycznej regulacji. Uprawnienia elektryczne pozwolą na pracę w różnych zawodach w tej branży. Urządzenia, instalacje i sieci to wiedza ze wszech miar przydatna. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, nauka obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu wszelkich sieci energetycznych wytwarzających wysokość napięcia znamionowego urządzenia, umiejętności udzielenia pierwszej pomocy oraz produkcji paliw gazowych, instalacje gazowe zużywające energię elektryczną, zespoły prądotwórcze, paliwa stałe, wiedza w zakresie instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji, programowaniu pracy urządzeń, uprawnienia gazowe z uwzględnieniem udzielenia pierwszej pomocy… wszystko to jest na wyciągnięcie ręki. Uprawnienia gazowe G1, G2 i G3 – tylko u nas!

Koszt szkolenia

Cena kursu:

grupa G1 300 
grupy G2 + G3 300 zł
grupy G1 + G2 + G3 500 zł

 

Cena egzaminów*:

eksploatacja E** 280
dozór D** 280

 

* 10% płacy minimalnej w danym roku

** koszt pojedynczego egzaminu (tylko w jednej z w/w grup); obowiązuje w okresie 1.01.2021 – 31.12.2021

Dodatkowe informacje

Wnioski do pobrania:

 

Wzór wypełnienia wniosku:

 

Ankieta uczestnika szkolenia:

 

Ponadto:

 • Uprawnienia w jeden dzień
 • Zakres uprawnień dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia
 • Pomiary w cenie kursu
 • Pkt 10. Aparatura kontrolno-pomiarowa bez dodatkowych opłat
 • Zniżki dla osób odnawiających uprawnienia
 • Można wziąć udział w całości lub w wybranej części kursu
 • Organizacja kursów w siedzibie centrum w Wieliczce koło Krakowa oraz na terenie całego kraju
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.