Oferta

Kurs dla monterów sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Czas trwania: 105 godzin lekcyjnych

Najbliższe szkolenia:

23 marca 2024 - 9 czerwca 2024

- 1 zjazd: 23-24 marca 2024
- 2 zjazd: 6-7 kwietnia 2024
- 3 zjazd: 20-21 kwietnia 2024
- 4 zjazd: 11-12 maja 2024
- 5 zjazd: 25-26 maja 2024
- 6 zjazd: 8-9 czerwca 2024

Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie dla chętnych spełniających wymagania ustawowe: 10-11 czerwca 2024

Zgłoszenie na kurs
 • Cel szkolenia: Przygotowanie do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych
 • Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat. Ukończona minimum szkoła podstawowa.

Opis szkolenia

Jest to kurs teoretyczny skierowany do osób posiadających doświadczenie zawodowe w branży, a niemających formalnego wykształcenia w zawodzie, lub chcących wyższy poziom kwalifikacji zawodowych.

Program kursu obejmuje zarówno tematykę zawodową (sieci i instalacje zimnej i ciepłej wody, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłownicze, rysunek zawodowy, nowoczesne rozwiązania takie jak kotły kondensacyjne, pompy ciepła, kolektory słoneczne), jak i zagadnienia związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa i (działalność gospodarcza, BHP, kosztorysy i obmiary robót, psychologia pracy i podstawy pedagogiki).

Kurs jest realizowany w systemie zaocznym i obejmuje 6 zjazdów sobota-niedziela. W poniedziałek po ostatnim zjeździe absolwenci, którzy spełniają warunki ustawowe zdają egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych – profesjonalny kurs zawodowy

Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych to specjalista, który do wykonywania montażu instalacji wodociągowych lub robót związanych z budową instalacji sanitarnych wykorzystuje zarówno umiejętności manualne, jak i specjalistyczną wiedzę. Zatem do wykonywania następujących zadań zawodowych jak i wykonywania robót przygotowawczych związanych z eksploatacją i instalacją sieci potrzebna jest szczegółowa wiedza.

Dlatego jeżeli interesujesz się montażem instalacji sanitarnych lub budową sieci wodociągowych oferujemy Ci szerokie możliwości uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji. W trakcie kursu każdy z uczestników będzie mieć możliwość poznanie tego, jaki są specyfikacje techniczne warunków wykonania instalacji sanitarnych. Ponadto nauczy się technik wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych różnych materiałów instalacyjnych.

Wybór naszego szkolenia pozwoli Ci na rozwój w zakresie wykonywania montażu instalacji wodociągowych i instalacji sanitarnych. Po naszym kursie każdy z uczestników bez problemu rozpoznaje rodzaje instalacji budowlanych, a także rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych oraz precyzyjnie ocenia prawidłowe funkcjonowanie instalacji grzewczych. W trakcie kursu każdy z uczestników będzie miał możliwość:

 • korzystania z doskonale wyposażonych pracowni w sprzęt i materiałów dydaktycznych w całym cyklu szkolenia,
 • czerpania wiedzy od świetnie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, która posiada olbrzymie doświadczenie zawodowe,
 • możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zawodzie technik inżynierii sanitarnej,
 • możliwość podejścia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Po ukończeniu nauki monter instalacji sanitarnych będzie mógł znaleźć zatrudnienie zarówno w firmach budowlanych, jak i instalacyjnych, administracjach domów mieszkalnych oraz w serwisach rzemieślniczych lub remontowo-montażowych.

Egzaminy

Po ukończeniu kursu absolwenci spełniające warunki ustawowe mogą przystąpić do egzaminów zawodowych:

Egzamin czeladniczy:

 • teoria (test i egzamin ustny)
 • praktyka (sztuka)

Egzamin mistrzowski:

 • teoria (test i egzamin ustny)
 • praktyka (sztuka)

Koszt szkolenia

Kurs 2 700,00
Egzamin czeladniczy * 969,46 zł
Egzamin mistrzowski * 1 938,94 zł

* Ceny obowiązujące w roku 2024.

Dodatkowe informacje

 • Kursy odbywają się w siedzibie Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o. o. w Wieliczce koło Krakowa
 • Centrum Szkolenia Zawodowego zapewnia bufet kawowy i catering
 • Dla osób, które nie mogą dojechać jest opcja wzięcia udziału w szkoleniu on-line poprzez platformę ZOOM
 • Egzaminy zawodowe przeprowadzane są jedynie w formie stacjonarnej