Oferta

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych

Czas trwania: Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych 35 godz. + Wymiana butli gazowych 4 godz.

Najbliższe szkolenia:

Część teoretyczna:
- środa, 24 kwietnia 2024, godz.: 8:00 - 15:00

Część praktyczna:
- kolejny tydzień, dokładne terminy zostaną ustalone na ostatnich zajęciach teoretycznych.

Egzamin UDT:
- termin wyznacza UDT

Zgłoszenie na kurs
 • Cel szkolenia: Uzyskanie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Wymagania wstępne: Ukończone 18 lat. Dobry stan zdrowia.

Opis szkolenia

Program uzgodniony z Urzędem Dozoru Technicznego

Zajęcia teoretyczne i praktyczne z zakresu:

 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących wózki jezdniowe podnośnikowe podlegające dozorowi technicznemu.
 2. Dozór techniczny, rodzaje urządzeń transportu bliskiego podlegające dozorowi technicznemu oraz związane z nimi dokumenty.
 3. Budowa i podział wózków jezdniowych podnośnikowych.
 4. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie.
 5. Urządzenia zabezpieczające stosowane w wózkach jezdniowych podnośnikowych.
 6. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne i pneumatyczne wózków jezdniowych podnośnikowych.
 7. Stateczność wózków jezdniowych podnośnikowych.
 8. Udźwig wózka jezdniowego podnośnikowego.
 9. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa.
 10. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych: czynności obsługującego przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy, sterowanie mechanizmami urządzeń ogólnego przeznaczenia i specjalnych, sprawdzanie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców itp.
 11. Bezpieczeństwo i higiena pacy przy obsłudze urządzeń. Warunki bezpiecznej pracy.
 12. Praca w specyficznych warunkach jak np.: praca zespołowa urządzeń, transport ludzi w koszu, praca w warunkach kolizyjnych, praca w pobliżu napowietrznych linii energetycznych.
 13. Zasady bezpiecznej eksploatacji urządzeń zasilanych gazem.
 14. Niebezpieczne uszkodzenie, awaria, nieszczęśliwy wypadek – procedura postępowania.
 15. Bezpieczne użytkowanie butli

Egzaminy

Egzamin UDT:

Teoretyczny – test jednokrotnego wyboru

Praktyczny – zadanie z obsługi codziennej urządzenia oraz jazda wózkiem jezdniowym

Koszt szkolenia

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków ze zmiennym wysięgiem i wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – dawna kat. II WJO

kurs 581,67 zł
egzamin UDT 268,33 zł
RAZEM 850,00 zł

 

Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – dawna kat. I WJO 

kurs 681,67 zł
egzamin UDT 268,33 zł
RAZEM 950,00 zł

 

Dodatkowe informacje

 • Kursy w siedzibie Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o. o. w Wieliczce koło Krakowa
 • Istnieje również możliwość przeprowadzenia kursów u zleceniodawcy – konieczne udostępnienie wózka do części praktycznej i egzamin UDT