Jak uzyskać UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE

Co to są uprawnienia energetyczne?

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami) osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci zobowiązane posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne. Świadectwo kwalifikacyjne jest potocznie nazywane uprawnieniami energetycznymi, bądź uprawnieniami SEP. Komisje kwalifikacyjne są powoływane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Grupy energetyczne

Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy zostało wydane Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w prawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 poz. 828). Rozporządzenie dzieli urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji których wymagane są uprawnienia na trzy grupy (Załącznik nr 1):

  • Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energie elektryczną
  • Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

W każdej grupie wyróżnia się 10-12 punktów.

Rodzaje uprawnień

W każdej grupie występują dwa rodzaje uprawnień: świadectwa kwalifikacyjne do pracy na stanowiskach Eksploatacji i Dozoru.

Świadectwa kwalifikacyjne do pracy na stanowisku Eksploatacji

wymagane są od osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowych.

Świadectwa kwalifikacyjne do pracy na stanowisku Dozoru

wymagane są od osób kierujących czynnościami osób posiadających uprawnienia Eksploatacyjne, osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci oraz osób dokonujących odbiorów instalacji i sieci.

Ponadto zgodnie z przepisami w każdej firmie przynajmniej jedna osoba powinna posiadać uprawnienia Dozorowe.

Jak uzyskać uprawnienia?

Nic prostszego. Zapisz się na szkolenie i zdaj egzamin.