UPRAWNIENIA NA PODESTY RUCHOME – JAK JE UZYSKAĆ?

Uprawnienia na podesty ruchome

Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321) osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne (w tym podesty ruchome) muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów, okres na jaki są wydawane uprawnienia oraz wzory wydawanych zaświadczeń kwalifikacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008).

Jakie są rodzaje uprawnień?

Osoby pracujące przy wszystkich urządzeniach technicznych, w tym również przy podestach ruchomych mogą posiadać dwa rodzaje uprawnień:

 • do obsługi – wymagane na stanowiskach operatorów i kierowców,
 • do konserwacji – wymagane na stanowiskach konserwatorów,

przy czym jedna osoba może posiadać obydwa rodzaje uprawnień.

Kategorie uprawnień

Nowe rozporządzenie w miejsce uprawnień bezterminowych wprowadziło uprawnienia terminowe oraz zmieniło kategorie uprawnień. W miejsce dotychczasowych kategorii I P i II P zostało wprowadzonych pięć kategorii:

 • Podesty ruchome stacjonarne – ważne 10 lat
 • Podesty ruchome wiszące (uprawnia do obsługi podestów ruchomych wiszących i stacjonarnych) ważne 10 lat
 • Podesty ruchome masztowe (uprawnia do obsługi podestów ruchomych masztowych i stacjonarnych)ważne 10 lat
 • Podesty ruchome przejezdne – ważne 5 lat
 • Podesty na pojazdach kolejowych – ważne 10 lat

Podesty ruchome przejezdne

Ze względu na swoją uniwersalność bardzo szerokie zastosowanie znajdują podesty ruchome przejezdne. Można wśród nich wyróżnić podesty:

 • samobieżne na podwoziu kołowym lub gąsienicowym
 • zabudowane na samochodach
 • zabudowane na przyczepach

Dodatkowo ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej podesty przejezdne można podzielić na:

 • nożycowe
 • teleskopowe
 • przegubowe

Jak uzyskać uprawnienia na podesty ruchome przejezdne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedyną drogą do uzyskania uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych jest zdanie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do UDT wniosku o sprawdzenie kwalifikacji oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Na przeprowadzenie egzaminu UDT ma 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.

Egzamin składa się z dwóch części:

 • teorii – test jednokrotnego wyboru; czas 30 minut, 15 pytań, 4 możliwe odpowiedzi, zaliczenie od 11 poprawnych odpowiedzi
 • praktyki – obsługa podestu przejezdnego

Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości (Dowód Osobisty lub Paszport.

Po zaliczeniu egzaminu UDT wydaje stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne.

Czy do uzyskania uprawnień niezbędne jest ukończenie kursu?

Chociaż przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego do obsługi podestów ruchomych przejezdnych nie jest obwarowane ukończeniem szkolenia w w/w zakresie, to skorzystania z kursu znacząco zwiększa szanse na zdanie egzaminu. Na kursie nie tylko zapoznasz się z wymaganym na egzaminie zakresem wiedzy teoretycznej, ale również nabierzesz umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu praktycznego. Podejście do egzaminu bez odpowiedniego przygotowania z dużym prawdopodobieństwem zakończy się niepowodzeniem nawet u osób posiadających wieloletnie doświadczenie.

Zdobądź uprawnienia i wiedzę operatora podestów ruchomych

Nie można zaprzeczyć, że operator podestów ruchomych jest zawodem, który obecnie cieszy się bardzo dużą popularnością na rynku pracy. Aby otrzymać wiedzę na temat wszystkiego, co oferuje podest ruchomy oraz jakie tajniki skrywa, warto zapisać się na nasz kurs na podesty. Uprawnienia na podesty ruchome to znakomite drzwi do kariery oraz zarabiania bardzo przyzwoitych pieniędzy, a wszelkie koszty kursu bardzo szybko się zwrócą. Oferujemy doskonałe zajęcia praktyczne, a także szkolenie odnośnie dozoru technicznego, jakim trzeba otoczyć wszelkie podnośniki kloszowe, podnośniki nożycowe oraz inne. Program szkolenia został przygotowany tak, żeby nawet najbardziej początkujące w tej branży osoby bardzo łatwo zdołały się w niej odnaleźć. Trzeba mieć jedynie ukończone 18 lat.

Nasze kursy na podesty ruchome od wielu lat cieszą się ogromną popularnością z bardzo prostych względów: zatrudniamy doświadczonych nauczycieli, którzy są w stanie przekazać wiedzę oraz doświadczenie w nad wyraz przystępny sposób, szkoląc kolejne pokolenia operatorów podestów ruchomych. Spełniamy wszelkie normy pod względem dozoru technicznego – urząd dozoru technicznego nigdy nie robi problemów. Zapraszamy do zapisania się na nasze kursy na podnośniki koszowe oraz na nabycie odpowiednich kwalifikacji do korzystania z tego rodzaju platformy roboczej. Szkolenia odbywają się regularnie, a ich koszty nie są wygórowane, przez co jesteśmy w stanie zagwarantować, że mają Państwo do czynienia z doskonale wyważoną inwestycją, która bardzo szybko się zwróci na drodze kariery.

Jak przedłużyć termin ważności uprawnień?

Osoby, które w ciągu ostatnich 5 lat przynajmniej 3 lata pracowały przy obsłudze podestów ruchomych mogą zgodnie z art. 23 ust 23 pkt. 2c ustawy o dozorze technicznym bezpłatnie przedłużyć termin ważności uprawnień na kolejne 5 lub 10 lat. W tym celu należy nie później niż na 3 miesiące przed upływem terminu ważności uprawnień złożyć do UDT wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Co z bezterminowymi uprawnieniami UDT?

Zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT przed 1 czerwca 2019 zachowują ważność do 31 grudnia 2023. Osoby posiadające takie uprawnienia muszą wystąpić do UDT z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności uprawnień nie później niż na 3 miesiące przed upływem tego terminu, czyli do 30 września 2023. Nie złożenie wniosku w tym terminie spowoduje konieczność ponownego zdawania egzaminu.