Oferta

Szkolenie z zakresu I pomocy przedlekarskiej

Czas trwania: 4 godz.

Najbliższe szkolenia:

Termin do ustalenia

Zgłoszenie na kurs
 • Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników do prawidłowego reagowania oraz udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanach zagrożenia życia

Opis szkolenia

Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem manekinu z zakresu I pomocy

Zakres tematyczny:

 1. Aspekty prawne ratownictwa medycznego
 2. Bezpieczeństwo osoby udzielającej pierwszej pomocy, poszkodowanego, miejsca zdarzenia
 3. Zawartość oraz zastosowanie apteczki pierwszej pomocy
 4. Ocena stanu poszkodowanego
 5. Utrata przytomności
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej
 7. Wstrząs oraz inne stany nagłe. Oparzenia
 8. Urazy mechaniczne – postępowanie ratunkowe

Szkolenie prowadzi mgr Wojciech Hajduk – ratownik medyczny, pracownik pogotowania ratunkowego.

Koszt szkolenia

100,00 zł

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie realizowane w siedzibie Centrum Szkolenia Zawodowego w Wieliczce koło Krakowa
 • W przypadku zorganizowanych grup istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w siedzibie zleceniodawcy