Oferta

Szkolenie okresowe z zakresu BHP dla kadry inżynieryjno – technicznej

Czas trwania: 16 godzin

Najbliższe szkolenia:

Termin do ustalenia

Zgłoszenie na kurs
 • Cel szkolenia: aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy, organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
 • Grupa docelowa: szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.
 • Wymagania wstępne: pracownicy inżynieryjno – techniczni odbywają je nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Opis szkolenia

 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi
  i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii,
  w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych.
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno – organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy ( w szczególności urządzenia wentylacyjno – klimatyzacyjnego, urządzenia zabezpieczającego, środki ochrony indywidualnej)
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii
  w projektowaniu.
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i sytuacjach zagrożeń, w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Egzaminy

Teoretyczny:
w formie testu jednokrotnego wyboru

Koszt szkolenia

Do ustalenia

Dodatkowe informacje

 • Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zmianami.
 • Kursy odbywają się w Centrum Szkolenia Zawodowego Sp. z o. o. w Wieliczce koło Krakowa.
 • Istnieje możliwość organizacji szkolenia w siedzibie przedsiębiorcy.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.